Saturday, May 20, 2023

Thẳng thắn chia sẻ, cởi mở trao đổi tại tọa đàm “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc tiếp tục tổ chức các hoạt động xã hội trong Tập đoàn và chỉ đạo của Đoàn thanh niên Tổng Công ty Khí Việt NamPETROVIETNAM GAS (PV GAS) về tổ chức chương trình đối thoại Đảng với thanh niên, Đoàn cơ sở Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã tổ chức thành công tọa đàm "Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng" năm 2023.


Chương trình Tọa đàm có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Thành Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KĐN; đồng chí Nguyễn Kim Ngọc – UV BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc; đồng chí Phan Thanh Lộc – Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Quang Nam, Bí thư Đoàn cơ sở; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, BCH Đoàn, Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Kỹ thuật – An toàn, Chi bộ Vận hành cùng lãnh đạo các phòng/bộ phận và hơn 30 đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ KĐN. 

Các tham luận đến từ Đoàn cơ sở KĐN đều mang những ý nghĩa thiết thực tại tọa đàm "Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng"


Đây là sự kiện nổi bật hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023, Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên 2023 của Đoàn cơ sở KĐN. Trong tọa đàm "Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng",  Đoàn KĐN đã đem tới 3 tham luận với nhiều thông tin, nội dung ý nghĩa và thiết thực: “Tổng quan và tình hình thanh niên PV GAS KĐN”, “Thanh niên PV GAS KĐN với Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” và “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác hoạt động Đoàn”. Đại diện Đảng ủy Công ty cũng có bài tham luận với nội dung “Vai trò của Đảng đối với công tác thanh niên và vai trò của Đoàn thanh niên trong việc xây dựng và phát triển Văn hoá doanh nghiệp của KĐN”. Cả 4 chủ đề tham luận đều đề cập đến các vấn đề có liên quan mật thiết đến đời sống của người lao động được Đảng ủy, Đoàn cơ sở và các bạn đoàn viên thanh niên quan tâm.

Đại diện Đảng ủy KĐN trình bày tham luận “Vai trò của Đảng đối với công tác thanh niên và vai trò của Đoàn thanh niên trong việc xây dựng và phát triển Văn hoá doanh nghiệp của Công ty”


Thông qua các tham luận, các đoàn viên thanh niên không chỉ hiểu rõ hơn về tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các nhiệm vụ được giao phó cho tổ chức Đảng và Đoàn KĐN, mà còn nhận thức đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của cá nhân trong việc đóng góp chủ động, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đoàn cơ sở KĐN kỳ vọng các đoàn viên thanh niên sẽ nâng cao năng lực bản thân bằng cách: tích cực tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Công ty, nắm bắt các xu hướng của thời đại như chuyển đổi số, học hỏi cách giao tiếp, truyền thông trên mạng xã hội. 


Tại tọa đàm, Đảng ủy cũng đã lắng nghe và giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên Công ty. Qua đó, Đảng ủy cũng sẽ có những thay đổi nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn thanh niên; tổ chức nhiều sự kiện, chương trình giúp cho đoàn viên thanh niên KĐN hiểu hơn về tổ chức Đảng tại đơn vị, về sự nghiệp cách mạng, từ đóxây dựng lý tưởng, lối sống cao đẹp. Đây sẽ là tiền đề cho những bước phát triển mới của tổ chức Đoàn thanh niên tại KĐN. Đặc biệt, Đảng ủy cũng sẽ xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện để thế hệ Đoàn viên thanh niên KĐN trở thành nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, đội quân dự bị tin cậy cho tổ chức Đảng tại KĐN.

Đoàn viên thanh niên KĐN thẳng thắn trình bày với Đảng những tâm tư, nguyện vọng và mong ước đóng góp vào sự nghiệp phát triển doanh nghiệp


Kết luận Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thành Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KĐN đã đánh giá cao vị trí, vai trò cũng như sự đóng góp của đoàn viên thanh niên trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động phong trào đoàn thể trong suốt thời gian vừa. Đảng ủy luôn ghi nhận, thấu hiểu và sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác Đoàn thanh niên trong mọi công tác đoàn thể. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy – Giám đốc KĐN đã mong muốn các bạn trẻ hãy sống và làm việc “Tận tâm – Tận lực – Tận hiến”, luôn giữ ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, không ngại dấn thân, đi đầu trong mọi công việc, thể hiện bản lĩnh như lời Bác Hồ đã căn dặn: “Đâu cần thanh niên có – Đâu khó có thanh niên”. 

Đồng chí Nguyễn Thành Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu đánh giá cao vị trí, vai trò cũng như sự đóng góp của Đoàn viên thanh niên KĐN

 

Khen thưởng các điển hình thanh niên tích cực, sáng tạo, nỗ lực

 

Đảng ủy KĐN kêu gọi Tuổi trẻ sống và làm việc “Tận tâm – Tận lực – Tận hiến”, luôn giữ ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết

No comments:

Post a Comment