Friday, July 29, 2022

6 tháng đầu năm 2022: PV GAS LPG hoàn thành 120% kế hoạch chỉ tiêu sản lượng; doanh thu đạt 150% kế hoạch và lợi nhuận đạt 104% kế hoạch

 Ngày 21/7/2022, Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.


Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS LPG và ông Nguyễn Hải Long, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc PV GAS LPG chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của PV GAS LPG
Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của PV GAS LPG

Tại Hội nghị, PV GAS LPG báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như chi phí vận chuyển, tỷ giá ngoại tệ tăng cao trong khi giá CP liên tục giảm mạnh; hoạt động sang chiết nạp trái phép manh động, ngang nhiên nhưng hầu hết các nhiệm vụ PV GAS LPG đề ra đã được triển khai tích cực, bám sát kế hoạch của và chiến lược bán lẻ. Mọi hoạt động SXKD diễn ra an toàn, liên tục, PV GAS LPG đã hoàn thành 120% kế hoạch chỉ tiêu sản lượng, doanh thu đạt 150% kế hoạch và lợi nhuận đạt 104% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022. Công tác đầu tư xây dựng được triển khai tích cực, Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa Vũng Tàu với tổng công suất 2.000 tấn/tháng đã được đưa vào vận hành đúng tiến độ. Trạm chiết nạp LPG Nha Trang sẽ được đưa vào vận hành trong tháng 9 năm 2022.

Trong 6 tháng cuối năm, hoạt động SXKD của PV GAS LPG sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn, thách thức, trong tình hình đó, với phương châm "Đổi mới và Hành động", PV GAS LPG xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là: đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, liên tục; quyết liệt đổi mới, tái cơ cấu đơn vị, tinh gọn bộ máy; quản trị khoa học công tác bán hàng; quản lý hàng tồn và quản lý công nợ, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh với vị thế là đơn vị duy nhất kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu PETROVIETNAM GAS trên thị trường cả nước.
 
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc PV GAS - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS LPG chỉ đạo PV GAS LPG đặc biệt chú trọng công tác quản trị nguồn hàng và thị trường trên toàn quốc
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc PV GAS - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS LPG chỉ đạo PV GAS LPG đặc biệt chú trọng công tác quản trị nguồn hàng và thị trường trên toàn quốc


Tại Hội nghị, PV GAS LPG cũng tập trung phân tích, nêu rõ các khó khăn, thách thức, vướng mắc, định hướng phát triển trong thời gian tới về: sản xuất, kinh doanh, đầu tư, các vấn đề cơ chế, chính sách,… Lãnh đạo PV GAS LPG sẽ báo cáo với Tổng Công ty Khí Việt Nam các vấn đề cụ thể để hỗ trợ PV GAS LPG trong phát triển thị trường, tạo đột phá, phát triển bền vững thương hiệu PETROVIETNAM GAS, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, năm bản lề thực hiện Chiến lược bán lẻ của Tổng Công ty/Công ty.


Trên cơ sở nhận định, phân tích, đánh giá một số rủi ro PV GAS LPG có thể đối mặt trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh nguồn hàng, thị trường và nhân sự là yếu tố cốt lõi sống còn và chỉ đạo PV GAS LPG trong thời gian tới cần đặc biệt chú trọng công tác quản trị nguồn hàng và thị trường trên toàn quốc cũng như triển khai phương án mua bán, sáp nhập (M&A) các đơn vị trên thị trường, khai thác hiệu quả hạ tầng sẵn có tại các tổng kho, trạm chiết nạp, tận dụng tối đa lợi thế quỹ đất; các vấn đề về công tác quản trị, hoàn thiện các quy chế, quy định; điều chỉnh mô hình kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới; tăng cường kiểm soát rủi ro; đẩy nhanh chuyển đổi số.


Ông Nguyễn Thanh Bình cũng chỉ đạo Ban Giám đốc PV GAS LPG và các phòng chức năng, phối hợp rà soát, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến vấn đề đầu tư vỏ chai chứa, truyền thông quảng bá thương hiệu sản phẩm PETROVIETNAM GAS cho các chi nhánh.


Ông Nguyễn Hải Long báo cáo tại Hội nghị sẽ chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, đơn vị khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Tổng Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2022.

Thursday, July 28, 2022

PV GAS tổ chức Hội nghị Công tác cán bộ và Người đại diện năm 2022

 Vào ngày 25/07, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức “Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác năm 2022”.


Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐQT Tập đoàn; các đồng chí Lê Xuân Huyên và Đỗ Chí Thanh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phan Anh Minh – Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn nhân lực Tập đoàn.

Về phía PV GAS có các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tổng công ty, lãnh đạo Văn phòng, Trung tâm, các Ban chuyên môn thuộc Cơ quan điều hành Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và Người đại diện của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tại các doanh nghiệp khác.

Đồng chí Dương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu khai mạc Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của PV GAS tại doanh nghiệp khác năm 2022
Đồng chí Dương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu khai mạc Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của PV GAS tại doanh nghiệp khác năm 2022

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm các vị lãnh đạo của PV GAS: đồng chí Dương Mạnh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Hoàng Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; đồng chí Trương Hồng Sơn - Thành viên HĐQT; đồng chí Phạm Đăng Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Trần Đức Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nhân sự.


Hội nghị của PV GAS về công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác năm 2022 được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác cán bộ và vai trò, nhiệm vụ của Người đại diện Tổng công ty (TCT) tại các doanh nghiệp khác trong thời gian vừa qua và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của TCT trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện các vấn đề mà Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của TCT tại các doanh nghiệp khác năm 2021 đã đề ra cũng như thảo luận và thống nhất về cách thức TCT quản lý, điều hành các Đơn vị thành viên thông qua Người đại diện.

Hội nghị có sự tham dự của gần 150 đại biểu và khách mời
Hội nghị có sự tham dự của gần 150 đại biểu và khách mời

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh PV GAS và các đơn vị thành viên đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2022, là năm có ý nghĩa và vai trò quan trọng, là cơ sở vững chắc để thực hiện thành công kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025, góp phần quan trọng cùng cả nước và ngành Dầu khí vượt qua những khó khăn, đẩy nhanh phát triển kinh tế. PV GAS tiếp tục thực hiện 3 giải pháp đột phá, đó là Con người/công tác cán bộ, Thị trường và Cơ chế chính sách, trong đó công tác cán bộ là giải pháp mang tính quyết định, then chốt góp phần quan trọng vào thực hiện thành công Chiến lược phát triển của PV GAS. Chính vì vậy, Hội nghị là dịp nhấn mạnh quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện “năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS khẳng định công tác cán bộ luôn được PV GAS coi trọng, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty trong tình hình hiện nay, nằm trong tiến trình thực hiện công cuộc tái cơ cấu Tổng công ty. Các nội dung bổ nhiệm tại PV GAS, đặc biệt trong giai đoạn gần đây, chính là sự đánh giá và ghi nhận của PV GAS với lực lượng cán bộ năng động, có tâm và có tầm để tăng cường cho sự nghiệp phát triển chung; thực hiện phương châm hành động của PV GAS, đó là “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị, đồng chí đã đề nghị toàn thể Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung suy nghĩ, thảo luận để đóng góp vào công việc chung, với tinh thần xây dựng, đánh giá và trao đổi thẳng thắn những mặt làm được và chưa làm được, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cán bộ, trách nhiệm, hiệu quả làm việc của Người đại diện đi đôi với quyền lợi tương xứng, sự tự chủ của Người đại diện trong quản lý, điều hành Đơn vị.

Đồng chí Trần Đức Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá về công tác cán bộ và Người đại diện năm 2022
Đồng chí Trần Đức Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá về công tác cán bộ và Người đại diện năm 2022Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Sơn – Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá về công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP tại các doanh nghiệp khác. Những năm qua, PV GAS (PetroVietnam Gas) đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, uy tín, tâm huyết, năng động, đủ khả năng quản lý và điều hành trong tất cả các lĩnh vực hoạt động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược và quy hoạch phát triển của Tổng công ty. Công tác quy hoạch thực hiện đúng nguyên tắc lấy quy hoạch cấp ủy đảng các cấp trong Tổng công ty làm cơ sở xây dựng các chức danh lãnh đạo quản lý của Tổng công ty, Đơn vị. Công tác bổ nhiệm được thực hiện theo đúng quy định phân cấp, đúng quy trình, thủ tục và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch và thận trọng.

Trong đánh giá cán bộ, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, người phụ trách trực tiếp, tập thể lãnh đạo Tổng công ty, Đơn vị đã được phát huy, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đang dần trở thành thước đo quan trọng nhất trong đánh giá cán bộ. Đến thời điểm hiện tại, đại đa số cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu.

Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang cùng Đoàn chủ tịch phát biểu định hướng và điều hành Hội nghị
Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang cùng Đoàn chủ tịch phát biểu định hướng và điều hành Hội nghị

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị công tác cán bộ và người đại diện năm 2021, PV GAS đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2025 trong toàn Tổng công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ, thống nhất nguyên tắc thực hiện công tác cán bộ trong toàn Tổng công ty; Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ nâng cao dần tính định lượng, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi hơn cho công tác đánh giá, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ; Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thực tiễn nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận trong dài hạn; Thống nhất một nguyên tắc đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch hàng năm của các Ban, Văn phòng, Trung tâm, Đơn vị; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Người đại diện; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của các Đơn vị thành viên, Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện, tạo động lực cũng như gắn với trách nhiệm của Người đại diện; Người đại diện chủ động hơn nữa trong quản lý, điều hành doanh nghiệp phù hợp với chỉ đạo, mục tiêu, định hướng của Tổng công ty…


Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị, Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang cùng Đoàn chủ tịch đã phát biểu định hướng và điều hành Hội nghị tập trung thảo luận để đánh giá những thành tích đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của Tổng công ty trong thời gian vừa qua; cho ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ; công tác điều động và luân chuyển cán bộ, đặc biệt là tăng cường cán bộ cho những đơn vị khó khăn; Các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ. Về công tác Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp, Hội nghị cho ý kiến về việc thực hiện, tuân thủ các quy định của Quy chế quản lý vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác; Sự phối hợp giữa những người đại diện với nhau trong việc thực hiện các quy định của Tổng công ty; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh...
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn chúc mừng những thành tích nổi bật của PV GAS
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn chúc mừng những thành tích nổi bật của PV GAS

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu chúc mừng những thành tích nổi bật của PV GAS trong công tác quản trị doanh nghiệp, là một trong những thành công nổi bật của PV GAS trong nhiều năm qua, bảo đảm công bằng – minh bạch – dân chủ - thống nhất; xây dựng được lực lượng cán bộ chất lượng và hùng hậu, thực thi những yêu cầu đổi mới và phát triển PV GAS. Đồng chí khẳng định Hội nghị của PV GAS đã phản ánh nhiều vấn đề trong thực tế điều hành công tác cán bộ, người đại diện mà các cơ quan cấp trên cần sớm nghiên cứu để chỉ đạo, giải quyết cho cơ sở.


Để xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, chất lượng, có tính kế thừa và phát huy, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, PV GAS cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến cơ bản vững chắc trong cả tư duy và nội dung, hình thức tiến hành công tác cán bộ. Bên cạnh đó, Tổng công ty cần sớm sửa đổi và ban hành Quy chế chế quản lý cán bộ trong toàn Tổng công ty thay thế cho Quy chế hiện nay để có nguyên tắc thực hiện công tác cán bộ thống nhất sau khi Đảng ủy Tập đoàn rà soát và ban hành Quy chế quản lý cán bộ mới.

Từ Hội nghị có tính quan trọng nhất thường niên PV GAS, Ban Lãnh đạo PV GAS yêu cầu các nội dung kết luận của Hội nghị phải được áp dụng quyết liệt ngay vào thực tế công tác
Từ Hội nghị có tính quan trọng nhất thường niên PV GAS, Ban Lãnh đạo PV GAS yêu cầu các nội dung kết luận của Hội nghị phải được áp dụng quyết liệt ngay vào thực tế công tác


Từ Hội nghị có tính quan trọng nhất thường niên PV GAS, Ban Lãnh đạo PV GAS cũng yêu cầu các nội dung kết luận của Hội nghị phải được áp dụng quyết liệt ngay vào thực tế công tác của từng cấp, từng cá nhân cán bộ. Dù ở vị trí công tác nào, cán bộ lãnh đạo, quản lý đều thực hiện nhiệm vụ theo chủ trương, định hướng, chỉ đạo, bảo vệ lợi ích hợp pháp và uy tín của Tổng công ty, cam kết thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình theo các quy định của pháp luật, Tập đoàn và PV GAS; thể hiện vai trò dẫn dắt, là hạt nhân trong mọi hoạt động về quản trị, quản lý, hướng tới thành công; năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thay đổi tư duy, nhận thức từ “phân phối” sang dịch vụ vận hành, dịch vụ cung ứng năng lượng để hướng tới khách hàng; góp phần vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty, xứng đáng với niềm tin của các cổ đông, đặc biệt với cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Wednesday, July 27, 2022

PV GAS thực hiện chương trình Đền ơn đáp nghĩa tại Đà Nẵng

 Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), trong Chương trình công tác tại Đà Nẵng, Đoàn công tác của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã trang trọng tổ chức nghi lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tp. Đà Nẵng - xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.


Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, “nhịp cầu” Miền Trung Đà Nẵng đã chứng kiến những trận chiến bi hùng, những tấm gương hy sinh thầm lặng, cống hiến thanh xuân để có ngày Thống nhất. Cho đến hôm nay, Đà Nẵng thay mặt cả nước quy tập và tôn tạo 20 nghĩa trang liệt sỹ, an táng gần 9.400 mộ liệt sỹ; trong đó không ít các chiến sỹ vô danh. Tại Nghĩa trang Thành phố Đà Nẵng, có khoảng 700 liệt sỹ an nghỉ, đến từ nhiều vùng miền của cả nước, phần lớn đều là những người còn rất trẻ.

Tập thể cán bộ PV GAS tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Tp. Đà Nẵng tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
Tập thể cán bộ PV GAS tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Tp. Đà Nẵng tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Buổi lễ dâng hương tưởng nhớ của PV GAS có sự tham dự của đồng chí Dương Mạnh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Hoàng Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; đồng chí Trần Đức Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nhân sự; đồng chí Trần Xuân Thành – Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh PV GAS; đồng chí Lê Hoài Bắc – Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS; và gần 150 đảng viên, cán bộ của PV GAS. Cùng chứng kiến và tham gia buổi lễ, về phía Tp. Đà Nẵng có đồng chí Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND; đồng chí Nguyễn Văn An - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Thành phố Đà Nẵng.

Đi giữa 2 hàng chiến sỹ danh dự, trong buổi sáng tháng 7 rực nắng và xanh lá mùa hạ, Đoàn công tác PV GAS tập hợp trước tượng đài Tổ quốc ghi công của Nghĩa trang, cùng tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
Đồng chí Hoàng Văn Quang đọc diễn văn tri ân các anh linh liệt sỹ, bày tỏ tấm lòng biết ơn của các thế hệ NLĐ PV GAS
Đồng chí Hoàng Văn Quang đọc diễn văn tri ân các anh linh liệt sỹ, bày tỏ tấm lòng biết ơn của các thế hệ NLĐ PV GAS

Đồng chí Hoàng Văn Quang đã đọc diễn văn tri ân các anh linh liệt sỹ, bày tỏ tấm lòng biết ơn của các thế hệ PV GAS: “Bằng máu xương, bằng tuổi thanh xuân của mình, các bậc cha anh đã nhuộm đỏ thêm màu cờ Việt Nam, để cho hôm nay, đất nước tươi đẹp vươn lên cùng sóng biển. Tinh thần của các liệt sỹ sẽ luôn sống mãi với quê hương, sống mãi với tình yêu thương của đồng bào, đồng chí. Đó chính là sự trường tồn, bất diệt và cũng là chân lý, là lẽ sống, mà không một thế lực nào có thể khuất phục được; mãi tôn vinh lý tưởng cao đẹp “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty Khí Việt Nam xin ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh to lớn đó.


Hôm nay đây, đứng trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, thay mặt tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty Khí Việt Nam; chúng tôi xin hứa: các thế hệ cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty Khí Việt Nam nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống tốt đẹp của “Những người đi tìm lửa”; quyết tâm tiếp nối cuộc hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Mỗi người đều ý thức về trách nhiệm của mình, với từng hành động thiết thực, từng cảm xúc yêu thương, biết lẽ phải; cùng chung sức, chung lòng xây dựng khối đại đoàn kết để xây dựng quốc gia lớn mạnh”.

Nghi thức dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ
Nghi thức dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ

Những nén tâm nhang được các đại diện PV GAS (PetroVietnam Gas) dâng lên các anh linh anh hùng liệt sỹ như lời hứa quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động PV GAS, nguyện kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang; ra sức thi đua học tập và rèn luyện; vì một tập thể đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thành công Chiến lược phát triển Tổng công ty, luôn xứng đáng là “Lá cờ đầu” của ngành Công nghiệp khí Việt Nam; cùng tham gia xây dựng Việt Nam hòa bình – hùng cường.

Sau nghi thức dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ, từng cán bộ PV GAS đã di chuyển đến trước từng mộ phần của các anh hùng liệt sỹ, thắp những nén nhang thơm, gửi tới các bậc tiền bối niềm tri ân và nghĩa tình ấm áp nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ.

Đoàn cán bộ PV GAS thắp những nén nhang thơm tưởng nhớ trước từng mộ phần của các anh hùng liệt sỹ
Đoàn cán bộ PV GAS thắp những nén nhang thơm tưởng nhớ trước từng mộ phần của các anh hùng liệt sỹ

Nhằm thể hiện tinh thần chung sức vì các chương trình xã hội “Uống nước nhớ nguồn” và hoạt động hỗ trợ các gia đình chính sách, chăm sóc tôn tạo các nghĩa trang Liệt sỹ Đà Nẵng, PV GAS cũng đã thực hiện nghi thức trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Thành phố Đà Nẵng.
 
Đồng chí Phạm Đăng Nam, Phó Tổng giám đốc PV GAS đã thay mặt Ban Lãnh đạo PV GAS trao biểu trưng ủng hộ cho đồng chí Nguyễn Văn An - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Thành phố Đà Nẵng.
Đồng chí Phạm Đăng Nam, Phó Tổng giám đốc PV GAS đã thay mặt Ban Lãnh đạo PV GAS trao biểu trưng ủng hộ cho đồng chí Nguyễn Văn An - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Thành phố Đà Nẵng.

Các vị lãnh đạo Đà Nẵng đã bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc đối với PV GAS – đơn vị thường xuyên đồng hành cùng Đà Nẵng trong nhiều chương trình xã hội ý nghĩa và thiết thực.

Tuesday, July 26, 2022

PV GAS tham gia tài trợ cho Giải marathon Đất Mũi Cà Mau 2022 - Cúp Petrovietnam

 Đất Mũi Marathon 2022 - Cúp Petrovietnam sẽ chính thức diễn ra vào ngày 09/10 tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Giải do UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus tổ chức. Petrovietnam là đơn vị tài trợ thương hiệu, cùng với sự tài trợ chính của các đơn vị thành viên Petrovietnam: Tổng công ty Khí Việt Nam PV GAS, PV Power, PVCFC.


Đây là lần đầu tiên một giải chạy marathon quy mô lớn được tổ chức tại điểm cực Nam của Tổ quốc. Lộ trình thi đấu của tất cả cự ly (5km, 10km, 21km, 42km) tại giải chạy năm nay được thiết kế trên các cung đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, thể hiện rõ nét và sâu sắc thông điệp “Kết nối đường Hồ Chí Minh huyền thoại”.

Poster của Giải marathon Đất Mũi Cà Mau 2022 - Cúp Petrovietnam đã được giới thiệu trong cả nước
Poster của Giải marathon Đất Mũi Cà Mau 2022 - Cúp Petrovietnam đã được giới thiệu trong cả nước

Lấy Mũi Cà Mau - “Nơi tận cùng phía Nam của Tổ quốc” làm điểm xuất phát cũng như đích đến, các vận động viên sẽ có cơ hội trải nghiệm với vùng đất mang trong mình hệ sinh thái đặc trưng rừng ngập mặn rất đa dạng và vô cùng phong phú, hoà quyện với khung cảnh Biển Đông rộng lớn, cụm đảo Hòn Khoai ẩn hiện từ phía xa sẽ tạo nên một hành trình độc đáo và sâu sắc. Chạy trên cung đường này cũng chính là cách để các runner thể hiện niềm tự hào với quê hương, đất nước.

Với sự trở lại sau thời gian tạm hoãn vì dịch bệnh, Đất Mũi Marathon 2022 – Cúp Petrovietnam hứa hẹn đem đến những trải nghiệm mới lạ, cuốn hút và đầy cảm xúc cho các vận động viên (VĐV); đồng thời mang thông điệp cổ vũ tinh thần vượt khó, vượt qua những thời khắc khó khăn của đại dịch Covid-19. Trong lần tổ chức đầu tiên, Ban tổ chức đã triển khai nhiều ý tưởng và giải pháp để giải trở thành sự kiện độc đáo, chuyên nghiệp, thu hút nhiều VĐV và du khách tham gia.

PV GAS xác nhận tài trợ 700 triệu đồng cho Giải, trong số hàng tỷ đồng ngành Dầu khí tham gia ủng hộ chuỗi sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2022”
PV GAS xác nhận tài trợ 700 triệu đồng cho Giải, trong số hàng tỷ đồng ngành Dầu khí tham gia ủng hộ chuỗi sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2022”

Hiện Ban tổ chức đang gấp rút công tác chuẩn bị cho số lượng dự kiến hơn 4.000 VĐV trên mọi miền đất nước về tham dự Giải. Các VĐV sẽ tranh tài ở cự ly 42km (từ 18 tuổi trở lên), cự ly 21km (từ 16 tuổi trở lên); VĐV tham gia tranh tài ở cự ly 5km, 10km nếu dưới 16 tuổi thì phải có người giám hộ. Ngày 8/10, các VĐV sẽ được làm quen đường chạy, nhận đăng ký vật dụng cũng như hoàn tất các thủ tục cần thiết. Ngày 9/10, cuộc đua sẽ chính thức khởi tranh từ 4 giờ sáng với cự ly Full Marathon (42,195km), sau đó lần lượt các các nội dung còn lại.

Tại Đất Mũi Marathon 2022 - Cúp Petrovietnam, các VĐV không chỉ được trải nghiệm đường chạy mới lạ, giàu ý nghĩa lịch sử - văn hoá mà còn được tham gia chuỗi sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2022” với nhiều hoạt động hấp dẫn và thú vị, hướng tới trở thành kênh quảng bá du lịch của tỉnh Cà Mau. Ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết: “Qua các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại trong chương trình của sự kiện Cà Mau - Điểm đến 2022, tỉnh mong muốn giới thiệu hình ảnh con người và vùng đất Cà Mau đến với du khách thập phương”.

Giải marathon Đất Mũi Cà Mau 2022 - Cúp Petrovietnam dự kiến có khoảng 4.000 VĐV đăng ký tham gia ở nhiều cự ly
Giải marathon Đất Mũi Cà Mau 2022 - Cúp Petrovietnam dự kiến có khoảng 4.000 VĐV đăng ký tham gia ở nhiều cự ly

Petrovietnam là một trong những doanh nghiệp hàng đầu, trụ cột kinh tế đất nước, cùng với các đơn vị thành viên: PV GAS/PV GAS (PetroVietnam Gas) Cà Mau, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau/PV Power tài trợ, hỗ trợ cho Giải, thể hiện sự chung tay với địa phương trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế - văn hoá của vùng đất Cực Nam Tổ quốc.

Monday, July 25, 2022

Thăm hỏi các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh – Liệt sỹ

 Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1946 - 27/7/2022), với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Công đoàn Cơ quan Điều hành PV GAS đã phối hợp đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách có công với cách mạng tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng. Chương trình nhận được hỗ trợ thực hiện từ UBND phường và các đoàn viên của Chi đoàn PV GAS LPG Chi nhánh miền Trung đang công tác tại địa phương.


Quê hương Đà Nẵng- nơi chứng kiến biết bao chiến sỹ xung phong ra trận trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, họ đã chiến đấu, hy sinh khi Tổ quốc gọi tên mình. Biết bao gia đình chịu mất mát nặng nề, không mưu cầu hạnh phúc riêng tư, dâng hiến cho đất nước những người con quả cảm nhất. Các liệt sỹ đã ngã xuống trên đất Mẹ, các thương binh đã để lại phần máu xương thanh xuân…. Sự hy sinh mất mát là hết sức to lớn, không gì bù đắp được!

Đoàn thanh niên và Công đoàn Cơ quan Điều hành PV GAS phối hợp thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách có công với cách mạng tại p. Hòa Hiệp Bắc, q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Đoàn thanh niên và Công đoàn Cơ quan Điều hành PV GAS phối hợp thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách có công với cách mạng tại p. Hòa Hiệp Bắc, q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

5 gia đình chính sách mà Đoàn công tác được Chính quyền địa phương hỗ trợ lựa chọn và tìm đến tận nhà hỏi thăm đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thương tâm. Ông Hoàng Ngọc Vững, sinh năm 1942 là thương binh 4/4 có gia đình với 8 khẩu. Bản thân ông Vững bị suy tim đã vay mượn tiền chữa trị, nay bị thêm u xơ tiền liệt tuyến phải đặt ống thông tiểu. Ông có 2 con đều trong tình trạng việc làm không ổn định, 4 cháu còn nhỏ đi học, kinh tế gia đình khó khăn.

Ông Đặng Lực, sinh năm 1956, là con liệt sỹ. Gia đình có 5 khẩu; ông Lực tàn tật (mất 1 chân) và mắc bệnh động kinh, vợ đã cắt bỏ 1 quả thận trái, con trai làm công nhân thu nhập thấp, 2 cháu còn nhỏ đi học. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Ông Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1957, là thương binh 4/4. Trong gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có 3 khẩu, ông Hưng đau ốm thường xuyên, bị bệnh tim thiếu máu cục bộ mãn, rối loạn chức năng gan. Vợ ông bị bệnh thoái hóa khớp gối 2 bên, viêm đa khớp; con trai lao động tự do.

Ông A Văn Kháng, sinh năm 1975, là con liệt sỹ. Cũng thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có 5 khẩu, ông Kháng lao động tự do, vợ ở nhà chăm con nhỏ 8 tháng tuổi bị còi xương, con trai học lớp 8 vừa phải mổ ruột thừa, con gái học lớp 4.

Ông Lưu Tấn Bưởi, sinh năm 1959 là con liệt sỹ. Vừa qua ông Bưởi bị bệnh nhồi máu não /tăng huyết áp biến chứng nên bị liệt nửa người, không đi lại được. Con trai làm công nhân thu nhập thấp, hoàn cảnh kinh tế gian đình rất khó khăn.


Đến thăm từng nhà, hỏi chuyện từng người, các cán bộ Công đoàn Cơ quan điều hành và Đoàn thanh niên PV GAS đã cảm nhận được tất cả những vất vả mất mát mà các gia đình phải chịu đựng, dù cho chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỷ, nhưng di chứng tàn ác vẫn hàng ngày, hàng giờ xoáy sâu đau đớn, thiết thốn cho mỗi con người, mỗi gia đình.

Đoàn Thanh niên và Công đoàn CQĐH PV GAS đã động viên, thăm hỏi ân cần và gửi gắm tới mỗi gia đình các phần quà có tổng trị giá 50 triệu đồng cùng gạo, đồ dùng học tập thiết yếu…

Mùa hạ đổ nắng xuống Đà Nẵng khiến con đường đi thêm xa và vất vả. Nhưng trái tim của các cán bộ công đoàn và tuổi trẻ PV GAS (PetroVietnam Gas) vẫn dạt dào cảm xúc, cảm nhận được hết nghĩa tình đồng bào, tự hứa sẽ tích cực triển khai các chương trình xã hội nhân ái, để vợi bớt nỗi lo buồn cho những gia đình khó khăn, trao gửi nguồn động viên tinh thần quý báu để cùng nhau vượt lên số phận.

Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau, đến với từng gia đình khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng
Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau, đến với từng gia đình khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Friday, July 22, 2022

Các công đoàn PV GAS tổ chức nhiều hoạt động ASXH trong Tháng 6/2022

 Chào mừng Ngày Quốc tế 1/6, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Môi trường Thế giới 5/6, các đơn vị trực thuộc và thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình ASXH có ý nghĩa, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, cùng tham gia bảo vệ an ninh – an toàn hệ thống công trình khí.


KĐN TRAO TẶNG 2 NHÀ TÌNH THƯƠNG

Vừa qua, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã phối hợp tổ chức Lễ bàn giao và trao tặng 2 căn nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Lang, xã Tam Thôn Hiệp và ông Lương Tấn Nhân, xã Bình Khánh – huyện Cần Giờ, Tp.HCM.

Tham dự buổi Lễ, về phía KĐN có ông Nguyễn Kim Ngọc, Phó Giám đốc Công ty; ông Phan Thanh Lộc, Chủ tịch Công đoàn và đại diện CBCNV KĐN. Về phía địa phương, có bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện; bà Võ Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Thôn Hiệp; Ban Thường trực MTTQ xã Tam Thôn Hiệp, xã Bình Khánh.

KĐN phối hợp trao tặng 2 căn nhà tình thương tại huyện Cần Giờ, Tp.HCM
KĐN phối hợp trao tặng 2 căn nhà tình thương tại huyện Cần Giờ, Tp.HCM

Được sự giới thiệu của chính quyền địa phương, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ đã trao tặng tổng kinh phí 160 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà tình thương. Từ nguồn hỗ trợ này, 2 căn nhà khang trang đã được hoàn thành, với trị giá 85 triệu đồng/căn, trên diện tích mỗi căn 50m2.

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Kim Ngọc, Phó Giám đốc KĐN cho biết: Đây là một trong những nội dung hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập KĐN (2002-2022). Cùng với sự phát triển của KĐN, thực hiện chủ trương tổ chức các chương trình phát triển cộng đồng, đặc biệt tại các vùng dân cư có đường ống dẫn khí và công trình khí của PV GAS, Ban lãnh đạo và CBCNV KĐN đã tích cực thực hiện nhiều công trình/hỗ trợ có ý nghĩa, đúng địa chỉ cần giúp đỡ; trao hàng ngàn phần học bổng, xe đạp, quà tặng… góp phần giúp các em học sinh vượt khó học giỏi; tham gia hỗ trợ các chương trình phòng chống đại dịch Covid-19… Tất cả những nỗ lực của KĐN/PV GAS (PetroVietnam Gas) đều thể hiện sự sẻ chia, đồng cảm và mong muốn chung sức phát triển cuộc sống dân cư, xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, giữ gìn an ninh và an toàn công trình dầu khí.

Dịp này, Lãnh đạo địa phương cũng trao tặng ảnh Bác Hồ và phần quà cho các gia đình, góp phần tôn tạo cuộc sống mới trong căn nhà ấm áp nghĩa tình.

KCM KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH ASXH TẠI HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

Công tác An sinh xã hội (ASXH) là một trong những quan tâm hàng đầu, được Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Công ty Khí Cà Mau (KCM) chỉ đạo sát sao trong suốt những năm vừa qua, thể hiện trách nhiệm của đối với cộng đồng địa phương, đặc biệt ở những nơi các công trình khí và đường ống dẫn khí vươn tới.

Trong Tháng 6/2022, Công ty Khí Cà Mau cùng với UBND huyện Trần Văn Thời đã tiến hành tổ chức buổi Lễ ký kết thực hiện chương trình An sinh xã hội năm 2022 trên địa bàn huyện với tổng giá trị tài trợ là 280 triệu đồng, bao gồm các nội dung sửa chữa trường học và xây dựng nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách.

KCM cam kết tài trợ ASXH 280 triệu đồng cho huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
KCM cam kết tài trợ ASXH 280 triệu đồng cho huyện Trần Văn Thời, Cà Mau


Tham dự buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bé Ba – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KCM đã có những chia sẻ về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như kế hoạch thực hiện chương trình ASXH, chăm lo đời sống cho người dân địa phương trong năm 2022; đề xuất kiến nghị tới UBND huyện về công tác đảm bảo an ninh, an toàn công trình khí thời gian tiếp theo.

Thay mặt huyện Trần Văn Thời, đồng chí Võ Quốc Thống – Phó Chủ tịch UBND huyện đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty Khí Cà Mau luôn quan tâm, chia sẻ, cùng chung tay hỗ trợ cho các trường học và gia đình chính sách trên địa bàn, qua đó góp phần cùng với chính quyền địa phương khắc phục các khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Khí Cà Mau trong thời gian tiếp theo.

CNG MIỀN BẮC MANG YÊU THƯƠNG ĐẾN VÙNG CAO

Chi đoàn Chi nhánh Miền Bắc - Đoàn Thanh niên Cơ sở Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) đã phối hợp với Đoàn cơ sở xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La tổ chức chương trình “Mang yêu thương đến với trẻ em nghèo vùng cao”. Các đoàn viên CNG đã đến thăm và trao quà cho 2 điểm trường: Trường Mầm non Nà Ớt - Điểm trường Mầm non bản Lọ Dền, Xã Nà Ớt và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Nà Ớt – Điểm trường Tiểu học Bản Lọ Dền.

Chương trình “Mang yêu thương đến với trẻ em nghèo vùng cao” của Đoàn Thanh niên CNG Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc
Chương trình “Mang yêu thương đến với trẻ em nghèo vùng cao” của Đoàn Thanh niên CNG Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc

Chương trình đã trao hơn 60 suất quà bao gồm: gạo, mỳ tôm, quần áo, sách vở, cặp sách, bảng viết,… Ngoài ra, Chi đoàn Chi nhánh Miền Bắc còn trao tặng 02 tivi cho 02 điểm trường để tạo điều kiện cho việc học tập, giải trí của thầy trò được tốt hơn.

Toàn bộ các món quà đã được trao tận tay là niềm vui Tháng 6 của các thầy cô giáo, cùng toàn bộ các em học sinh đang theo học tại 2 trường. Mỗi món quà, tuy không lớn nhưng đong đầy tình cảm và sự chia sẻ yêu thương. Những cuộc gặp gỡ lần đầu mà như thân ái từ lâu đã gắn kết tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng, động viên các bé cố gắng nỗ lực học tập cho tương lai của bản thân cũng như để phục vụ đất nước.

Chuyến đi thực tế đã giúp Tuổi trẻ CNG Việt Nam chứng kiến những khó khăn, thiếu thốn và quyết tâm duy trì giáo dục cho vùng cao của các cấp ngành và thầy cô địa phương. Các đoàn viên tự hứa sẽ cố gắng thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình thiện nguyện tại vùng cao xa cách.

NHỮNG MÓN QUÀ THÂN MẾN TỪ DVK VÀ PVPIPE

Không hẹn mà đồng điệu, 2 đơn vị Công ty Dịch vụ Khí và Công ty CP Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam (PVPipe) có cùng quan điểm về tổ chức chương trình ASXH: không đợi khoản kinh phí lớn, không cần phải quy mô hoành tráng, không đợi tổ chức các nội dung quá phức tạp. Chỉ cần một khoản hỗ trợ nhỏ do các cá nhân/tổ chức đóng góp là thực hiện ngay, tìm đến những đối tượng cần nhất.

Ban Nữ Công và Đoàn Thanh Niên DVK tặng quà các cháu thiếu nhi khiếm thính tỉnh BR-VT
Ban Nữ Công và Đoàn Thanh Niên DVK tặng quà các cháu thiếu nhi khiếm thính tỉnh BR-VT


Trong Tháng 6, Ban Nữ Công và Đoàn Thanh Niên DVK đã đến thăm các cháu thiếu nhi khiếm thính trong tỉnh BR-VT. Đây là những đứa trẻ chịu nhiều thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt trong những ngày lễ dành cho Thiếu nhi và Gia đình.

Những món quà nhỏ nhưng tràn ngập yêu thương từ Ban Nữ Công và Đoàn Thanh Niên DVK đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các bé, động viên những số phận không may mắn tiếp tục vượt qua số phận, vững bước trên chặng đường sắp tới.

Tại khu nhà tập thể của CBCNV PVPipe, chiều chủ nhật nào cũng có nhiều vị khách đến thăm. Đó là khi “Gian hàng không đồng” của CLB Tấm Lòng Vàng -Đoàn Thanh Niên PVPipe mở cửa phục vụ bà con nghèo, người lang thang cơ nhỡ.

Từ nhiều nguồn đóng góp, thông qua những lời kêu gọi tha thiết của anh em trong CLB, các loại quần áo còn sạch, đẹp, không rách nát được các gia đình thu gom, gửi tới, làm quà tặng cho bà con có nhu cầu. Các bạn trẻ PVPipe tỉ mỉ chọn lựa, sắp xếp, phân loại để những món quà trở nên có giá trị hơn, cả về mặt sử dụng lẫn sự sẻ chia tình cảm.

“Gian hàng không đồng” hoàn toàn miễn phí phục vụ từ 14 giờ đến 18 giờ chủ nhật hàng tuần tại nhà lưu trú PV Pipe - thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Bà con nghèo đến chọn những bộ quần áo vừa ý đem về sử dụng với mục đích "chưa no cơm thì cũng ấm áo". Các thành viên CLB Tấm lòng Vàng luôn tận tình chỉ dẫn bà con, chọn lựa những bộ đồ vừa ý, trên nguyên tắc sử dụng tiết kiệm.

“Gian hàng không đồng” của CLB Tấm Lòng Vàng - Đoàn Thanh Niên PVPipe mở cửa phục vụ bà con nghèo
“Gian hàng không đồng” của CLB Tấm Lòng Vàng - Đoàn Thanh Niên PVPipe mở cửa phục vụ bà con nghèo

CLB đồng thời kêu gọi qua facebook và các phương tiện truyền thông để cộng đồng cùng chung tay với “Gian hàng không đồng” PVPipe, đồng thời tìm và hướng dẫn những người khó khăn biết về Gian hàng và đến nhận những chia sẻ nhân ái ngọt ngào.

Cũng trong Tháng hành động vì môi trường, PVPipe còn tổ chức trồng ở khuôn viên Công ty 10 cây mít, 4 cây xoài, 1 cây ổi. Màu xanh của những cây ăn trái sẽ làm đẹp cảnh quan, tạo nên nét đẹp công trình ở Miền Tây Tổ quốc.

Thursday, July 21, 2022

Cơ hội và thách thức cho sự phát triển thị trường LNG tại Việt Nam

 Để đáp ứng cho nhu cầu của thị trường ngày một tăng đến từ các nhà máy điện, khách hàng công nghiệp và dân dụng, trong khi các nguồn khí nội địa đang trên đà giảm sút thì việc nhập khẩu LNG để bù đắp cho sự thiếu hụt này là một giải pháp mang tính đột phá nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ cho sự phát triển của đất nước. 


Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas (PetroVietnam Gas) là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế

Sử dụng LNG là phù hợp với xu hướng chung của thế giới


LNG là khí thiên nhiên hóa lỏng không màu, không mùi, không độc hại và không có tính chất ăn mòn, có nhiệt độ ngọn lửa vào khoảng 2.340ºC và nhẹ hơn không khí. Thành phần chủ yếu là metan (khoảng 95%) và một lượng nhỏ các khí khác. LNG được hóa lỏng khi làm lạnh sâu đến -162°C sau khi đã loại bỏ các tạp chất (tùy vào tỷ lệ thành phần hỗn hợp trong chất khí), giúp dễ dàng bảo quản và vận chuyển. Đây là một loại năng lượng có tiềm năng lớn. Bởi LNG là nhiên liệu hóa thạch sạch nhất. Quá trình đốt cháy khí tự nhiên không thải ra muội than, bụi hoặc khói. Nó tạo ra ít hơn 30% CO2 so với dầu nhiên liệu và 45% so với than đá, với việc giảm hai lần lượng khí thải nitơ oxit và hầu như không có khí thải SO2 gây hại cho môi trường. Điều này dựa trên một loạt các nghiên cứu so sánh tổng lượng phát thải trong vòng đời của cả hai loại nhiên liệu dựa trên các khâu khai thác, sản xuất, vận chuyển và đốt trong các nhà máy điện ở nước ngoài. LNG cũng có giá trị năng lượng cao hơn, có nghĩa là nó có thể tạo ra nhiều điện trên mỗi tấn khi so với than đen. Một báo cáo năm 2008 của công ty tư vấn WorleyParsons thực hiện cho Woodside Petroleum cho thấy rằng LNG tạo ra 7,1 MWh mỗi tấn so với 3 MWh từ than đen khi cả hai loại nhiên liệu này được đốt trong các nhà máy điện hiệu suất cao.
 
Dự án Kho cảng LNG Thị Vải luôn là mối quan tâm chỉ đạo hàng đầu của PV GAS ngay từ những ngày đầu, nhằm đưa công trình vào hoạt động đúng tiến độ
Dự án Kho cảng LNG Thị Vải luôn là mối quan tâm chỉ đạo hàng đầu của PV GAS ngay từ những ngày đầu, nhằm đưa công trình vào hoạt động đúng tiến độ

Việc sử dụng LNG là hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của thế giới, LNG đóng vai trò là “nhiên liệu cầu nối” trong quá trình chuyển dịch năng lượng sang các loại nhiên liệu xanh, sạch, thân thiện với môi trường hơn. Đây được xem là một giải pháp, một “cứu cánh” cho rất nhiều vấn đề liên quan đến phát thải khí nhà kính, để đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng cho sự phát triển bền vững.

Ở nước ta, việc nhập khẩu LNG cũng được xem là giải pháp quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Nghị Quyết số 55/NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 11/02/2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó đã đưa ra nhiệm vụ phát triển công nghiệp khí “Ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu và tiêu thụ LNG” đồng thời “Chú trọng phát triển nhanh nhiệt điện khí sử dụng LNG, đưa điện khí dần trở thành nguồn cung cấp điện năng quan trọng, hỗ trợ cho điều tiết hệ thống”.


Việt Nam dự định sử dụng khí tự nhiên để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, được dự báo với tốc độ cao tới 7% hàng năm trong thập kỷ tới. Trong bối cảnh, sản lượng khí nội địa suy giảm, sự không chắc chắn về tính thời vụ của thủy điện, sự thiếu ổn định của năng lượng tái tạo và lo ngại ngày càng tăng về tính bền vững của sản xuất nhiệt điện than, cũng như triển khai các giải pháp để đảm bảo mục tiêu cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị COP26 về trung hòa carbon vào năm 2050, thì LNG sẽ là một nguồn năng lượng hiển nhiên và không thể thiếu đối với đất nước và sẽ sớm trở thành một thành phần quan trọng trong tăng trưởng năng lượng của quốc gia, hướng tới một tương lai năng lượng sạch hơn tại Việt Nam. Dự thảo Quy hoạch điện VIII xác định rõ quan điểm phát triển là giảm tối đa các nhà máy nhiệt điện than với mục tiêu giảm tối đa phát thải khí CO2; không phát triển thêm nhà máy nhiệt điện than mới; xem xét chuyển đổi một số nguồn điện sử dụng nhiên liệu than sang LNG.


Việt Nam nỗ lực tham gia vào thị trường LNG


Nước ta gia nhập thị trường LNG với tâm thế là một người chơi mới (very new player) trong một thị trường đã phát triển được hơn 50 năm. Điều này đòi hỏi việc nhập khẩu LNG phải theo các thông lệ mua bán LNG quốc tế. Việt Nam hiện cũng chưa có bộ tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến thiết kế, xây dựng và vận hành các cơ sở nhập khẩu LNG (trên thực tế, Chính phủ đã ban hành các Thông tư và Nghị định cùng giải quyết các vấn đề đối với LNG và LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng), nhưng các sản phẩm này có các tính chất vật lý và yêu cầu an toàn khác nhau, đồng thời các thị trường tương ứng này có rất ít điểm chung). Bên cạnh đó, khuôn khổ pháp lý hiện hành cho các dự án LNG cho điện ở Việt Nam vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Trong 2 năm qua, giá LNG đã có nhiều biến động rất lớn do ảnh hưởng của đại dịch Covid và chiến tranh giữa Nga và Ucraina, điều này ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ của các thị trường nhạy cảm về giá như Việt Nam nếu Chính phủ không có các hỗ trợ hợp lý trong các điều kiện đặc thù. Mặt khác, LNG có những đặc thù riêng của nó như mức độ các cam kết dài hạn, thị trường biến động và chịu nhiều ảnh hưởng của các sự kiện chính trị, xã hội,... Thị trường năng lượng nói chung, LNG nói riêng trên toàn cầu hiện đang trong trạng thái bất ổn do các sự kiện địa chính trị.

Kho cảng PV GAS Vũng Tàu (Kho cảng Thị Vải) sẽ bổ sung nhiều chức năng mới, diện mạo mới khi Dự án LNG hoàn thành và đi vào hoạt động
Kho cảng PV GAS Vũng Tàu (Kho cảng Thị Vải) sẽ bổ sung nhiều chức năng mới, diện mạo mới khi Dự án LNG hoàn thành và đi vào hoạt động

Cụ thể, các dự án điện khí LNG có công nghệ tiên tiến, vốn đầu tư lớn nên đòi hỏi nhà đầu tư cần có kinh nghiệm và năng lực tài chính. Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền chưa có đủ kinh nghiệm về lĩnh vực này nên có thể sẽ ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án. Cơ chế giá điện sử dụng nhiên liệu LNG chưa có quy định đầy đủ.,

Đánh giá vai trò quan trọng của LNG trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong tương lai, Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ban ngành đều rất quan tâm đến việc phát triển thị trường LNG – là cơ sở để phát triển hành lang pháp lý nhằm quản lý, giám sát và thúc đẩy sự phát triển của loại nhiên liệu siêu lạnh này tại Việt Nam. Chính phủ đang trong quá trình xây dựng và hình thành các cơ chế chính sách để có thể đưa LNG vào thị trường Việt Nam, bao gồm những vấn đề như chấp nhận cơ chế giá thả nổi theo thị trường với sự biến động lớn, các cam kết bao tiêu dài hạn,...

Là đại diện tiêu biểu, chủ lực của ngành công nghiệp khí Việt Nam, với kinh nghiệm và năng lực vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng khí cùng với sự am hiểu thị trường, PV GAS luôn tích cực đi đầu trong việc thực hiện chiến lược, định hướng về LNG của Chính phủ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Ông Hoàng Văn Quang – Tổng giám đốc PV GAS cho biết, PV GAS đã thực hiện nhiều chiến dịch khác nhau để quảng bá khí tự nhiên là một giải pháp tốt hơn và PV GAS cũng chính là “Người tiên phong” nhập khẩu LNG để thay thế dần nhiên liệu ô nhiễm hơn như than, dầu,... tại các nhà máy nhiệt điện trong hệ thống điện Việt Nam, chuyển đổi hỗn hợp năng lượng sang trạng thái “xanh hơn”. Năng lượng tái tạo đang phát triển mạnh ở nước ta. Tuy nhiên, việc phát triển này cần được xem xét, đánh giá với một lộ trình hợp lý, đảm bảo tỷ trọng hài hòa. Trong đó, các nguồn năng lượng cơ bản như LNG, khí tự nhiên vẫn sẽ chiếm vai trò quan trọng, bởi đây còn là nguồn cung công suất chạy nền tin cậy khi năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn điện, nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống, đồng thời đáp ứng các mục tiêu về môi trường.

Trong lĩnh vực LNG, PV GAS định hướng sẽ nỗ lực giữ vai trò đầu mối đầu tư và nhập khẩu LNG cho các hộ tiêu thụ trên toàn quốc nhằm thực hiện hiệu quả vai trò công cụ quản lý và điều tiết thị trường khí, LNG của Nhà nước; Ưu tiên nguồn lực, nhanh chóng đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ nhập khẩu, phân phối LNG để đảm bảo nguồn cung ổn định, lâu dài cho các khách hàng hiện hữu, kích thích sự hình thành, phát triển các khách hàng mới của các ngành, các khu vực theo định hướng phát triển kinh tế xã hội; Phát triển khu vực Thị Vải, Bình Thuận, miền Bắc thành đầu mối/trung tâm LNG cả nước; Phấn đấu nhập khẩu LNG từ năm 2022. Trong đó, Dự án LNG tại Thị Vải của PV GAS đang được triển khai tích cực, nhằm cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng nhập khẩu để cung cấp cho các nhà máy điện Nhơn Trạch và các hộ tiêu thụ khác ở khu vực Đông Nam bộ. Ngoài việc mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, quan trọng hơn, sự xuất hiện của Kho cảng LNG Thị Vải và Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 sẽ góp phần đảm bảo cho nhu cầu về khí cũng như điện cho khu vực công nghiệp đang ngày càng cấp thiết tại khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ.

Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, chuẩn bị cho việc nhập khẩu LNG, PV GAS đã, đang và sẽ cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng tham gia tư vấn, xây dựng các cơ chế chính sách cho Chính phủ để giải quyết các vấn đề về xây dựng khung pháp lý. Tại Việt Nam, thị trường khí đã được hình thành và vận hành thành công an toàn trong nhiều năm qua, đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong việc nhập khẩu LNG.

Nhận thức rõ trách nhiệm và vai trò chủ lực được Đảng, Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao trong việc thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam, các mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển PV GAS được triển khai theo sát các Chiến lược, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Khí, trong đó có việc tiên phong trong thị trường LNG; phù hợp với định hướng phát triển sâu rộng, đồng bộ, bền vững, vươn tầm khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu đưa nguồn năng lượng xanh, sạch, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực của quốc gia; đồng thời góp phần hiện thực hóa những cam kết của đất nước về mục tiêu giảm phát thải.