Wednesday, November 23, 2022

PV GAS TỔ CHỨC HỘI THẢO “CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG TRONG GIAO DỊCH TÀI TRỢ DỰ ÁN (PROJECT FINANCE)”

PV GAS TỔ CHỨC HỘI THẢO “CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG TRONG GIAO DỊCH TÀI TRỢ DỰ ÁN (PROJECT FINANCE)”

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2012-09/11/2022) và được sự chấp thuận của lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Pháp chế PV GAS đã chủ trì tổ chức thành công Hội thảo “Các vấn đề pháp lý về hợp đồng trong giao dịch tài trợ dự án (Project Finance)”. 

Hội thảo là dịp để Ban Pháp chế và các Ban chuyên môn, các đơn vị liên quan của Tổng công ty được bồi dưỡng, trao đổi, nâng cao kiến thức, kỹ năng soạn thảo, đàm phán các hợp đồng trong giao dịch tài trợ dự án nói riêng và công tác pháp chế nói chung, qua đó có thể vận dụng phù hợp, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và xử lý các vấn đề pháp lý có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của PetroVietnam Gas.

Tham dự Hội thảo có đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc; đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Cơ quan điều hành của Tổng Công ty và lãnh đạo các đơn vị: Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ, Công ty Quản lý dự án khí (DAK), Chi nhánh kinh doanh LNG.
 

Đại diện lãnh đạo Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban thuộc Cơ quan điều hành của Tổng Công ty và lãnh đạo các đơn vị tại Hội thảo.

 

Hội thảo đã nghe Bà Trần Thị Kim Liên – Trưởng Ban Pháp chế trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác pháp chế của Ban Pháp chế trong thời gian qua và nghe phần trình bày của Diễn giả Nguyễn Hoàng Anh – Luật sư điều hành của Công ty Luật TNHH Tư vấn ICML (ICML Advisory), thành viên Ban Chấp hành và là Trưởng Ban pháp chế Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) về chủ đề “Các vấn đề pháp lý về hợp đồng trong giao dịch tài trợ dự án (Project Finance)”. 
 

Diễn giả Nguyễn Hoàng Anh trình bày tại Hội thảo.

 

Hội thảo đã diễn ra trong không khí tập trung, nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của tất cả các đại biểu tham dự. Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến trao đổi liên quan nội dung trình bày của diễn giả về chủ đề “Các vấn đề pháp lý về hợp đồng trong giao dịch tài trợ dự án (Project Finance)”, cũng như các vấn đề thực tiễn mà PV GAS đã và dự kiến sẽ thực hiện trong thời gian tới có liên quan đến các dự án thực hiện thu xếp vốn theo hình thức Project Finance.
 

Ông Phạm Đăng Nam – Phó Tổng giám đốc PV GAS phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

 

Phát biểu kết luận, chỉ đạo Hội thảo, Ông Phạm Đăng Nam – Phó Tổng giám đốc PV GAS phụ trách công tác pháp chế cho rằng chủ đề “Các vấn đề pháp lý về hợp đồng trong giao dịch tài trợ dự án (Project Finance)” mà Ban pháp chế đề xuất lựa chọn tổ chức là chủ đề khá thú vị, rất bổ ích và thiết thực cho hoạt động của PV GAS trong thời gian tới, đặc biệt là cho phát triển dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ giữa PV GAS và AES. 

Về công tác Pháp chế, Ông Phạm Đăng Nam đánh giá cao vai trò của Ban Pháp chế, cũng như sự tham gia tích cực của lãnh đạo và tập thể CBCNV Ban Pháp chế trong các hoạt động SXKD của Tổng công ty trong thời gian vừa qua, qua đó giúp cho công tác pháp chế của PV GAS ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao về chất lượng, góp phần tích cực vào hoạt động chung của Tổng công ty.

Trong thời gian tới, Ban Pháp chế cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn về pháp lý cho lãnh đạo Tổng công ty, cũng như cần chủ động phối hợp tích cực hơn nữa với các Ban, Đơn vị có liên quan để kịp thời đưa ra các khuyến nghị, dự báo về các rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong tương lai để có các giải pháp xử lý phù hợp.
 

Đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm tại Hội thảo.

 

Kết thúc Hội thảo, Bà Trần Thị Kim Liên – Trưởng Ban Pháp chế đã thay mặt Ban pháp chế cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty đối với công pháp chế nói chung, tập thể Ban Pháp chế nói riêng và sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty để xây dựng tập thể Ban Pháp chế đoàn kết, chuyên nghiệp, nâng cao về chất lượng và là chỗ dựa tin cậy về pháp lý cho lãnh đạo Tổng công ty trong thời gian tới.

No comments:

Post a Comment